Aktuellt

  • Fjärrvärmearbete vid Dergården

    Vi har ett fjärrvärmearbete vid Dergården som under kommande två veckor kommer att förorsaka trafikstörningar i Alingsåsvägen mitt för Ica Hallsås. Det är flyttning av befintlig fjärrvärmeledning som ligger i vägen för den planerade sporthallen som kommunen skall bygga. 2017-09-18

Fler nyheter