När något är fel

En felanmälan kan endast göras av fastighetsägaren.

Om du blir utan värme och varmvatten och du tror att det är fel på fjärrvärmeanläggningen är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Öppettider: Måndag - Torsdag kl 08.00 - 17.00, Fredag kl 08.00-13.00

Övrig tid: Ring Göteborg Energi AB på telefon 031-626262

Innan du ringer är det bra om du själv kontrollerat följande:

Fjärrvärmeanläggningen

  • Kontrollera fjärrvärmecentralens inkommande temperatur, den ska ligga på minst 60 grader.

  • Kontrollera även säkringarna så att det finns el fram till reglerenheten och cirkulationspumpen.

Fastighetens anläggning

  • Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar. Genom att lägga en hand eller ett öra mot pumpen kan du känna om den vibrerar.

  • Kontrollera att du inte har luft i dina radiatorer (element) och även att du har tillräckligt med vatten i ditt expansionskärl.

Vid fel på Lerum Fjärrvärmes anläggningar kostar felavhjälpningen ingenting. Är det fel på din anläggning debiterar vi dig för felavhjälpningen. Kostnadens storlek beror på vad det är för fel.

Under garantitiden är felavhjälpningen givetvis kostnadsfri. Garantitiden är normalt två år från inkopplingsdatum.