Så fungerar fjärrvärme

Detta är ett funktionellt uppvärmningssätt där värmen produceras i större värmecentraler. Sedan distribueras den som varmt vatten i nergrävda rörsystem ut till en fjärrvärmecentral i kundens hus. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från det varma vattnet till kundens värme- och varmvattensystem – smidigt och effektivt.