Fjärrvärme är miljöklokt

Ur miljösynpunkt är fjärrvärmen ett klokt val eftersom den i huvudsak produceras av biobränsle. Vårt biobränsle kommer från skogen och går under benämningen förnyelsebara energikällor. Att producera värme med bränsle från skogen istället för från olja och el gör att vi inte utarmar jordens resurser. Eftersom förbränning av biobränsle inte tillför något nettotillskott av koldioxid bidrar vi heller inte till den s k växthuseffekten. Det är vi stolta över.

… liksom vattenkraft

‌​Lerum Fjärrvärme AB har tre vattenkraftverk. Dessa, som är belägna längst Säveån, tar energin ur vattnet för att producera elkraft. Det är en miljöriktig,
s k förnyelsebar, elproduktion. Kraftverken är ombyggda och helautomatiserade. Självklart är vi rädda om Säveåns miljö och dess fiskbestånd.

Bild: Kraftverket i Hedefors

Foto: Niclas Andersson / www.flyfishphoto.com