Vår verksamhet

Lerum Fjärrvärme AB erbjuder fjärrvärme till både privatpersoner och företag i Lerums kommun. Vi ägs av Lerum Energi AB till 100 %.

Vår verksamhet består av:

  • Produktion och distribution av värme (fjärrvärme)‌​

  • Elproduktion i form av vattenkraft

Fjärrvärme är ett klokt och miljövänligt val. Vår strategiska inriktning är att fjärrvärmesystemen ska byggas ut för att förbättra närmiljön i Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda. På så vis kan vi ge allt fler ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ som också är bekvämt och driftsäkert. Det rimmar även väl med de mål som Lerums kommun har tagit fram i sin energiplan 2000-2010. I enlighet med denna arbetar vi för en större användning av biobränsle, som flis, briketter och pellets. Idag används biobränsle till 98 % av den totala bränslemängden.