Priser för fjärrvärme

  • Villa- och radhusägare som skaffar fjärrvärme kan välja olika prisalternativ och anslutningskostnader beroende på vem som äger fjärrvärmecentralen och vem som bekostar service och underhåll.

  • Näringsidkare med flerfamiljshus eller gruppanslutna småhus.

Läs mer på respektive sida.