Våra vattenkraftverk i Säveån.

Våra vattenkraftverk förser oss med energi som blir till el. Vi har tre vattenkraftverk som tar vara på energin från fallande vatten i Säveån. De tre vattenkraftverkens sammanlagda årliga energiproduktion uppgår till ca
14 000 000 kWh = 14 GWh. Detta motsvarar det årliga behovet av 1000 elvärmda villor eller hushållsel till ca 5000 lägenheter.

Elkraften som alstras är miljöriktig så tillvida att den inte bidrar till växthuseffekten. Det genereras även sk elcertifikat från kraftverken i Säveån, som bidrar till att uppfylla kvoten av förnyelsebar energi i Sverige. Mer om elcertifikats-systemet kan man läsa på Energimyndighetens hemsida.

Floda

Floda vattenkraftverk.
Normalårsproduktion: 1.500.000 kWh
Effekt: 360 kW
Fallhöjd: 2,5 m

Hillefors

Hillefors vattenkraftverk.
Normalårsproduktion: 1.000.000 kWh
Effekt: 160 kW
Fallhöjd: 2,8 m

Hedefors

Hedefors vattenkraftverk.
Normalårsproduktion: 11.500.000 kWh
Effekt: 2.800 kW, 315 kW
Fallhöjd: 10,5 m'

Aktuellt vattenflöde

Vattenflödet i Säveån kan variera mellan 2 och 80 m3/sek. Flödet styrs av vattentillgången. Vi har inga dammar och kan därför inte reglera flödet i ån. Kraftstationerna är av typen strömkraftverk. Vid höga vattenflöden rinner överskottsvattnet förbi stationen och detta kan leda till översvämningar. Från Solvedens kraftstation, belägen vid Mjörns utlopp, avgörs vattenflödet i Säveån. Vid svåra fall tar Länsstyrelsen beslut om tappning därifrån. Aktuellt flöde hittar du hos Vattenfall genom att klicka på följande länk.

Foto: Niclas Andersson / www.flyfishphoto.com